Duran Varlık Değerleme – Bağımsız Denetim
31/08/2018
Kentsel Dönüşüme Taze Kan!
12/07/2019
Hepsini göster

Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığı Hakkı Kazanılması

turkish citizenship turk vatandasligi

Gayrimenkul alımı ile Türk Vatandaşlığı’na geçiş imkanı

Dünyanın bir çok ülkesinde uygulandığı gibi, ülkemizde de kanunla ile belirlenen özelliklere uygun olan gayrimenkullerin alınması ve bu gayrimenkullerin yine yasalarla belirlnene sürelerde elde tutulması şartıyla vatandaşlık hakkı elde edilebilmektedir.

Kimler Türkiye sınırları için gayrimenkul alımı yaparak vatandaşlık alabilir?

Ülkemizde 2012 yılında yabancı ülke vatandaşlarına gayrimenkul alım hakkı verilmesinden sonra yapılan düzenlemelerle, vatandaşlık alma hakkı da tanınmıştır. Bu bağlamda tüm ülkelerin vatandaşları gayrimenkul alımı yapabilmektedir. Özel olarak belli bir ülkenin vatandaşlarına, Türkiye sınırları içinde alım sınırlaması getirilmemiştir.

Gayrimenkul alarak vatandaşlık alınabilmesi için gerekli düzenlemeler nedir?

En son 19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, Türk Vatandaşlığı’na geçiş için alınacak olan gayrimenkullerin niteliği ile ilgili olarak değişikliklere gidilmiştir. Yeni yönetmelik ile vatandaşlık için gerekli olan şartlar hafifletilmiştir. aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

o Alınacak gayrimenkulün değerinin en az 250.000 USD (İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) olması gereklidir.
o Türk Vatandaşlığına geçişte gerekli gayrimenkul değerleme raporu, SPK ve BDDK Lisanslarına sahip değerleme kuruluşu tarafından hazırlanmalıdır.
o Kanuna uygun olarak düzenlenen gayrimenkul değerleme raporunun Tapu Müdürlüklerine ibraz edilmesi gereklidir.
o Bu amaçla sahibi olunacak gayrimenkullerin, en az 3 yıl süre ile satılamaması amacı ile tapu kayıtlarına şerh konulacaktır.

Yeni yönetmelik ile hangi değişiklikler yapılmıştır?

Yapılan kanun değişikliğinden önce, minimum 1.000.000,-USD (Bir Milyon Amerikan Doları) bedelle gayrimenkul satın alma şartı, ülke gayrimenkul sektörünü de hareketlendirmek amacı ile 250.000 USD (İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) olarak revize edilmiştir.

Kolaylık olarak kabul edilebilecek olan durumun ortaya çıkmasının başlıca sebebi Türkiye ekonomisinin son 2 yılda ciddi anlamda daralmasıdır. Son 2 yılda büyüme rakamları son derece düşük gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türk Lirası döviz karşısında yüksek oranda değer kaybetmiş, cari açık ve enflasyon artmıştır. 1.000.000 USD olarak belirlenen limit, dövizdeki yüksek artış sebebi ile ülkedeki gayrimenkul fiyatlarının çok üzerinde kalmıştır.

Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmını inşaat sektörü oluşturmaktadır. Ekonomik yavaşlama sonucu gayrimenkul satışları son yılların en düşük seviyesine gerilemiştir. İnşaat sektörüne bir nebze hareket getirmek için yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak satışların payını arttırmak kısa vadede iyi bir alternatif olarak öne çıkmıştır.

SPK Lisansına sahip değerleme kuruluşlarına gayrimenkul değerleme raporu düzenletmelisiniz

Yönetmelik gereğince tapu müdürlüklerine ibraz edilecek raporların SPK tarafından yetkilendirilmiş, lisanslı değerleme kuruluşlarına yaptırılması şarttır. Bireysel olarak değerleme lisansı almış gerçek kişilerin veya bu kişilere ait şirketlerin raporları kabul edilmemektedir. Zarara uğramamak adına, rapor alımı yapılacak kuruluşun lisanslı olup, olmadığı SPK internet sitesinde yer alan lisanslı gayrimenkul değerleme firması listesinden kontrol edilmesi yerinde olacaktır.

Yabancı uyruklu iseniz ve Türk Vatandaşlığı hakkı elde etmeyi düşünüyorsanız, en az 250.000 USD (İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) karşılığında alacağınız gayrimenkulünüzün değerinin asgari nitelikleri karşıladığını gösteren gayrimenkul değerleme raporları için Varlık Taşınmaz Değerleme A.Ş.’ne başvurabilirsiniz.

Comments are closed.