Özel Projeler Yatırım Danışmanlığı

Özel projeler birimi, teminat amaçlı değerleme dışında, farklı ihtiyaçlara göre talep edilen, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yerli - yabancı şahıslar ve kuruluşlar, arazi geliştiricileri (land development) üzerine çalışmalar yürüten kuruluşlara, UDES (uluslar arası değerleme standartları) uygunluğunda gayrimenkul değerleme hizmeti, pazar araştırması, en iyi ve en verimli kullanım analizi, yer seçimi, iç verim oranı, proje geri dönüş süreleri gibi konularda kapsamlı özel değerleme raporu hizmetleri vermek üzere uzmanlaşmıştır.


  Bu birimimizde aşağıdaki özel değerleme raporu hizmetleri alabilirsiniz:

  • UFRS Kapsamında Değerleme Hizmetleri
  • Şirket Birleşmelerinde Duran Varlıkların Değerlemesi
  • Hukuki Zeminde İhtiyaç Duyulan Tüm Değerleme Hizmetleri
  • Belli Bir Tarihe Ait Geçmişe Dönük Değerleme Hizmeti
  • SGK – Vergi Daireleri Uzlaşmalarında Kullanılmak Üzere Değerleme Hizmeti
  • Miras Paylaşımında Değerleme Hizmetleri
  • Vergi Uyuşmazlıkları Değerleme Hizmeti
  • Duran Maddi Varlıkların Değerleme Hizmeti
  • GYO Portföylerinin Değerlemesi
 • Gayrimenkul Yönetimi
 • Kira Değeri Tespitleri
 • Yaygın Bayilik Ağına Sahip Kuruluşların Yer Seçimi Ve Şube Alım/Satım, Kira Değeri Tespiti
 • Teminat Talep Eden Kurum Ve Kuruluşlara İpotek Olarak Verilecek Gayrimenkullerin Değerlemesi
 • Barter Firmalarının Portföyüne Alacağı Gayrimenkullerin Değerlemesi
 • Proje Şerefiyelendirme Çalışmalar, İnşaat İlerleme Raporları
 • İhale Konusu Gayrimenkullerin Değerleme Raporları
 • Nitelikli Gayrimenkullerin Değerlemesi