İmar Barışı Danışmanlığı

İmar Barışı, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. Maddesi uyarınca hayata geçirilmiş olan uygulamadır. Buna göre imar kanununa aykırılığı olan, ruhsatsız veya ruhsat dışı uygulamaları olan yapıların kayıt altına alınabilmesi için 31/12/2017 tarihinden önce inşa edilmiş olan yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması halinde yapılacak işlemlere göre, kanun kapsamındaki şartların yerine getirilmesi ve en son olarak 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilmesi amaçlanmıştır. Şirketimiz bu aşamalarda profesyonel imar barışı danışmanlığı sağlamaktadır.

Unutmayın son başvuru 31.10.2018 tarihine kadar yapılmaktadır. Bu fırsattan yararlanın. Kanun kapsamında atılması gereken adımların profesyonel imar barışı danışmanlığı desteği ile yapılması önemlidir. Hatalı veya yanıltıcı bilgiler içeren başvuru sahipleri hakkında "26.09.2004 tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu`nun ‘Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan` başlıklı 206`ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur." denilmektedir.

İmar Barışı Aşamaları

11. Aşama: e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak başvuru
İmar kanunlarına aykırı olarak, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmiş olan yapılara ait bilgilerin 31.10.2018 tarihinine kadar e-Devlet sistemi üzerinde gerekli alanlara doğru bir şekilde girilerek "Yapı Kayıt Belgesi" alınması aşamasıdır. Bu başvuru için ödenecek harçlar için, 31.12.2018 son ödeme tarihidir.
22. Aşama: Tapu Tescil İşlemleri
Yapı kayıt belgesi alınan yapı ile ilgili olarak, bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından düzenlenecek belgelere göre, tapu müdürlüklerinde "Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Tesisi" aşamalarının tamamlanmasıdır.
 

İmar barışının faydaları nedir?

  • Yapı sahipleri için yapılan suç duyuruları geri çekilecek
  • Alınan encümen kararları (para ve yıkım cezası) iptal edilecek
  • Yapılar, kayıt altına alınarak ile yasal bir hüviyet kazanacak
  • Kentsel dönüşüme katılım problemleri ortadan kalkacak
  • Yapılar banka kredilerine uygun hale gelecek
  • İş yeri açma ruhsatlarının alınabilmesi sağlanacak
  • Yapı değerinin yükselecek
 

31.10.2018 Başvuru İçin Son Gün!

İmar barışından yararlanırken hatalı işlem yapmamak için profesyonel destek almanız önemlidir. Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. imar barışı prosedürlerini hatasız ve eksiksiz olarak gerçekleştirebilmeniz için uzman ekibi ile imar barışı danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

 

İmar barışının adımları

11. Adım: Uygunluk tespiti
İmar barışı başvuru yapılacak olan gayrimenkullerin, öncelikle kanun kapsamına gire, yapı kayıt belgesi verilebilecek olan gayrimenkullerden olup, olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer yapınız imar barışı kanununa uygun değil ise, ödeyeceğiniz tüm harçlar idare tarafından gelir kaydedileceğinden geri ödenme durumu olmayacak ve zarara uğrayacaksınız. Bu durumdan kaçınmak için Varlık olarak, gayrimenkulün uygunluğu dikkatle inceliyoruz. Uygun olmayan gayrimenkuller için işlemlere devam etmeme kararı alarak olası zarardan sizi koruyoruz.
22. Adım: Arazi ve yapı tespiti
İmar barışı başvurusuna uygun olarak tespit edilen gayrimenkulün arsa ve yapı ölçümlerini profesyonel ekibimizle yapıyoruz. e-Devlet sistemine girilecek doğru bilgileri tarafınıza raporluyoruz.
33. Adım: e-Devlet başvurularının yapılması
e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak başvuru için, doğru alanlara doğru bilgilerin girilmesi için kılavuzluk yapıyoruz. Son olarak imar barışı başvurusu yapılan gayrimenkulün, aykırılıklarını gösterir görsellerin sisteme eklenmesi ile kayıt işleminin tamamlanmasını sağlıyoruz.
44. Adım: Tapu tescil işlemlerinin yapılması
e-Devlet kayıt işlemi ile Yapı kayıt belgesi alınması sonrasında, ilgili belediyeden, imar planına göre kamu alanına tahsis edilen alanların terk edildiğine ilişkin belgenin alınması, Zemin tespit tutanağı, Röleve projesi, Yönetim planı ve diğer gerekli belgelerin tamamlanarak, tapu müdürlüğünde gayrimenkulün kat irtifakının kurulması, kat mülkiyetine geçiş ve cins değişikliği süreçlerini takip ediyoruz.