Yabancılar İçin Gayrimenkul Değerleme Raporu

Yabancılar için gayrimenkul değerleme raporu ve Türk Vatandaşlığına geçişte gerekli gayrimenkul değerleme raporu temini için SPK ve BDDK lisanslı firmamızdan hizmet alabilirsiniz. En az 250.000 USD (İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) değere sahip olmak kaydıyla satın alınacak gayrimenkulün, alım tarihindeki muhtemel değerini, bağımsız ve tarafsız olarak, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Değerleme Uzmanlarımız vasıtasıyla, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, fiyatının belirlenmesini (değerlemesini) yapıyor ve Tapu Müdürlüklerine sunulması gereken gayrimenkul değerleme raporunu düzenliyoruz.

  19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, Türk Vatandaşlığı'na geçiş için alınacak olan gayrimenkullerin niteliği ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
  • Alınacak gayrimenkulün değerinin en az 250.000 USD (İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) olması gereklidir.
  • Türk Vatandaşlığına geçişte gerekli gayrimenkul değerleme raporu, SPK ve BDDK Lisanslarına sahip değerleme kuruluşu tarafından hazırlanmalıdır.
  • Kanuna uygun olarak düzenlenen gayrimenkul değerleme raporunun Tapu Müdürlüklerine ibraz edilmesi gereklidir.
  • Bu amaçla sahibi olunacak gayrimenkullerin, en az 3 yıl süre ile satılamaması amacı ile tapu kayıtlarına şerh konulacaktır.
  • Yapılan kanun değişikliğinden önce, minimum 1.000.000,-USD (Bir Milyon Amerikan Doları) bedelle gayrimenkul satın alma şartı, ülke gayrimenkul sektörünü de hareketlendirmek amacı ile 250.000 USD (İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) olarak revize edilmiştir.

   Yabancı uyruklu iseniz ve Türk Vatandaşlığı'na geçmeyi düşünüyorsanız, en az 250.000 USD (İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) karşılığında alacağınız gayrimenkulünüzün değerinin asgari nitelikleri karşıladığını gösteren gayrimenkul değerleme raporları için bize başvurabilirsiniz.