Konutta Kredi Kampanyası
28/08/2018
turkish citizenship turk vatandasligi
Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığı Hakkı Kazanılması
13/11/2018
Konutta Kredi Kampanyası
28/08/2018
turkish citizenship turk vatandasligi
Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığı Hakkı Kazanılması
13/11/2018
Hepsini göster

Duran Varlık Değerleme – Bağımsız Denetim

Duran varlık değerleme nedir? Hangi şirketler için yapılmalıdır? 2018 yılında hangi şirketler bağımsız denetime tabidir?

Bağımsız Denetim – Duran Varlık Değerleme

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398’inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı ilk defa 23/01/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararda zaman içerisinde değişiklikler yapılmış, Kararda belirlenen ölçütler kademeli olarak düşürülerek denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler İçin Duran Varlık (Gayrimenkul, Makine, Tesisler) Değerleme

Ülkemizde muhasebe standartlarına göre belirli kriterler sağlayan şirketler ile muhasebe kayıtlarında duran varlıklarını rayiç bedellerinin yerine maliyet değerlerine göre kayıt altına alan şirketlerin duran varlıkları için yetkili değerleme kuruluşlarından duran varlık değerleme raporları temin etmeleri gerekmektedir.

Duran varlık değerleme raporlarının mutlaka SPK ve BDDK yetkisine sahip kuruluşlardan temin edilmesi gerekmektedir. Bunların dışında lisanslı uzman istihdam eden ancak lisansız şirketlerden rapor temin edilmemelidir. Aksi halde olumsuz bir durum veya şikayet halinde cezai yaptırımlara yol açmaktadır. Hizmet alımından önce, değerleme raporu alınacak şirketin yetkili bir kuruluş olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun listesinde yer alan değerleme şirketleri için tıklayınız.

Hangi Şirketler Bağımsız Denetime Tabidir?

Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı ilk defa 23/01/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararda zaman içerisinde değişiklikler yapılmış, Kararda belirlenen ölçütler kademeli olarak düşürülerek denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.

Ancak bu defa, denetime tabi olmak için geçerli olan ölçütleri bir kademe daha düşürerek denetim kapsamını genişletilmiştir. Mevcut Karara ekli (I) ve (II) sayılı listeleri yeniden ele alarak özellikle (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler için aynı denetim kriterlerini geçerli kılma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (yeni Karar) ile 23/01/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (eski Karar) yürürlükten kaldırılmış olup, yeni Karar 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, aşağıda yazılı olan kriterlerden en az ikisini art arda iki hesap döneminde, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte sağlayan şirketlerin, bir sonraki hesap döneminde bağımsız denetime tabi olmaları şartı getirilmiştir;

Söz konusu karar ile belirlenen yeni kriterler aşağıda belirtilmiştir;

– Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.
– Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.
– Çalışan sayısı 175 kişi.

Duran varlık değerleme

Bu itibarla, 2018 yılında denetime tabi olup olmadığının değerlendirmesini eski Karar hükümlerine göre yaparak denetime tabi olmadığı için denetçi seçimini gerçekleştirmeyen şirketlerin, denetime tabi olup olmadıklarını yeni Karar hükümleri çerçevesinde tekrar değerlendirmesi, yeni Karara göre denetime tabi olunduğunun anlaşılması durumunda ise denetçi seçimini gerçekleştirmesi gerekmektedir. İlgili bakanlar kurulu kararına ulaşmak için tıklayınız.

Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., bağımsız denetime tabi olan tüm kurum ve kuruluşların, duran varlıklarının (gayrimenkul, makine-teçhizat, tesis vb.) değerleme raporlarının düzenlenmesi konusunda, Türkiye genelinde yaygın personel ve iş ortakları sayesinde kaliteli ve profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Comments are closed.