Fizibilite Evik Analizi ve İnşaat İlerleme Takibi

İmarlı arsa nitelikli parseller veya halihazırda üzerinde yapılaşma olan parseller üzerinde, mevcut imar durumunun, bölgenin gereksinimlerinin ve bölgenin yapı dokusunun araştırılması, gelecek ile ilgili koşullu projeksiyonlarının yapılarak, finansal ve işlevsel olarak en iyi, mevcut doku ile uyumlu olan kullanım şeklinin belirlenmesi, sonucunda ortaya çıkan fizibilite raporları, yatırım kararı alınmasındaki en temel araç olarak yerli ve yabancı yatırımcılara en doğruyu bulmak için ışık tutar. Farklı mesleki disiplerin katkısı ile hazırlanan fizibilite raporları, konusunda uzman bir ekip çalışması gerektirmektedir.


  Fizibilite Raporu Aşamaları Ana Başlıkları:

  • Bölgenin SWOT analizlerinin yapılması
  • Bölge yapı dokusunun karakteristiğinin tespiti
  • Rakip kullanım şekillerinin tespiti
  • En iyi ve en verimli kullanım amacının tespiti
  • İmar durumunun ve olası plan tadilatlarının tespit edilmesi
  • İmar durumuna göre imarlı parsel üzerinde proje geliştirilmesi ve maliyet analizi yapılması
  • Verilerin belli bir zamana projeksiyonu ile işlenerek yatırım değeri tahmini yapılması
  • Raporlamanın tamamlanması